Icy vs. pastel

ENGLISH: Icy colour is very hard to find. The lighter colours are almost invariably pastels. I found this a good learning experience. Again, it is by comparing that we learn to discern the colours. You may agree or disagree on the calls I made, but this is how I saw them today. Ask me tomorrow, I may say simething different.
NORSK: Isfarger og pastellfarger er vanskelig å skille mellom, og dette var en nyttig øvelse for meg. Igjen viser det seg at det er kun ved å sammenligne farger at vi kan se de skikkelig. Du kan være enig eller uenig i min kategorisering av disse fargene, men dette er slik jeg så de i dag. Spør meg igjen i morgen, og du får kanskje et annet svar.

Loading